Kan het verleden ons nog beïnvloeden, zelfs als we dat zijn vergeten?

Ja dat kan…...

 

Ons onbewuste verleden ligt ergens opgeslagen, zelfs als we het ons niet kunnen herinneren. Het raakt ons nog steeds, ook als we het zijn vergeten. Een zwarte doos verliest nooit data, hoeveel schade het ook oploopt. Ons verleden is net zo.

Smaken, geuren, situaties, ze wachten allemaal op het juiste moment om herinnerd te worden. Ze wachten dat iemand het herkend, erkend, omarmt en doorvoelt.

 

De bewuste kant die we wel herinneren kan ons ook in een minder prettige of zelfs een vervelende situatie brengen. Een feit daarvan is dat je nooit los zal komen als je continu focust en achterom kijkt waardoor je blijft hangen in alle ellende die je nu eenmaal overkomen is, het brengt je nergens. Het verleden is namelijk een stuk van je leven waar je helemaal niets meer aan kunt veranderen en waar je simpelweg geen invloed meer op hebt. Mijn doel tijdens de coaching met de paarden is niet er eindeloos op los te analyseren zodat we verzanden in allemaal oude verhalen, maar om puur te kijken welke puzzelstukjes uit je verleden jij nodig hebt om jezelf beter te begrijpen. Als jij begrijpt welke invloed jouw verleden op jou heeft gehad en nog steeds heeft- op hoe je denkt, hoe je je voelt en hoe je je vandaag de dag gedraagt- dan kun je die delen die jou niet langer helpen en die jou ervan weerhouden te zijn wie je bent en wilt zijn, los gaan laten of veranderen. Zodat je jouw leven kunt leven op de manier die jij wilt.

 

Pratend over het verleden, denken we aan ons eigen verleden, maar onze ouders en voorouders horen ook bij ons verleden. Voorbeeld: Als jij ergens mee zit maar het is niet herkenbaar voor jou dan kan het zijn dat je iets diep van binnen met je meedraagt van een vorige generatie, als je dit uitzoekt en je erkend de pijn, het verdriet, of het verlies dan zal ook jouw verdere leven voorspoedig zijn.

Want als we dezelfde dingen, situaties steeds herleven of als we een cyclus op verschillende manieren doorlopen maar steeds op hetzelfde uitkomen, dan kan een oude wond uit het verleden de oorzaak zijn.

 

Hoe zou het zijn als we dat allemaal konden veranderen, door te herkennen, te erkennen, te omarmen en te doorvoelen? Dan komt er rust, ruimte, inzicht en beweging in jouw systeem. 

 

De beweging die jij nodig hebt om je eigen leven te leiden.