In deze tijd worden we uitgenodigd om te onderzoeken hoe de relatie is met onszelf aangezien we minder in relatie kunnen zijn met anderen. Hoe zijn we in relatie met onszelf als we alleen zijn met onszelf en dus in de relatie met onszelf eenzaamheid ervaren?

Kunnen we vanuit de eenzaamheid die we ervaren alles er volledig laten zijn in die ervaring?

Mag alles er in volledigheid zijn als we in contact zijn met onszelf, zodat we werkelijk kunnen ervaren hoe volledig de relatie met onszelf is?

Hoe meer we volledig het contact aangaan met onszelf, hoe beter we in staat zijn de moeilijkheden, frustraties, pijnlijke gevoelens en emoties te ervaren, des te beter zijn we in staat ze te accepteren en en te verdragen.

Het op die wijze in contact te zijn met jezelf of het contact aangaan met jezelf vergt moed.

Daarvoor dienen we ons hart volledig te openen, zodat we onszelf werkelijk kunnen ontmoeten in ons hart.

Een moedig hart verwerpt het slechte niet, veroordeelt het slechte niet en omarmt alles dus in volledigheid.

Een moedig hart blijft namelijk altijd liefdevol.

Ons hart, onze natuur, is altijd liefdevol, want dat is zijn natuur.

Door je hart te openen kun je jezelf volledig in je hart gaan ontvangen en zal de relatie met jezelf vanzelf in volledigheid liefdevoller worden!