Pony Power voor Kids     

 

Wat is Pony Power voor Kids?

Dit is een programma voor kinderen waar ze leren over zichzelf. Waar ze in een groepje met andere kinderen en pony’s sociale vaardigheden leren toepassen in het dagelijks leven.

Wie ben ik? Wat kan ik? Waar ben ik goed in? Wat wil ik? Begrijpen anderen wat ik bedoel? En veel meer…

De cursus bevordert persoonlijke en emotionele groei en daarnaast de ontwikkeling van belangrijke sociale vaardigheden.

 

Waarom Pony Power voor Kids?

Niet alle kinderen hebben de mogelijkheid om buiten te spelen, en daar zelf ruzietjes op te lossen, elkaar te leren helpen en samen te spelen. Door met andere kinderen en pony’s samen te werken worden deze vaardigheden op een natuulijke manier geleerd.

DOEN-ERVAREN-LERENsommige levenslessen zijn nu eenmaal niet uit een boekje te leren.

 

Hoe wordt dit gedaan?

Spelenderwijs oefenen kinderen met elkaar en de pony’s met thema’s als communiceren, het verkennen en bewaken van eigen grenzen en het herkennen van de grenzen van de ander, prettig samenwerken waarbij iedereen meetelt, het herkennen/erkennen van en omgaan met emoties en nog veel meer!

Bij de cursus hoort ook een prachtig persoonlijk werkboek waar het kind thuis in gaat werken samen met een ouder/verzorger. Hierdoor kan het kind thuis ondersteund worden in het leer en bewustwordingsproces.

 

Deze  cursus bestaat uit 5 middagen van 2.5 uur en is voor kinderen vanaf 7 tm 12 jaar. Kosten zijn € 295,00

 

Voor meer informatie stel je vraag via het contact formulier of bel me even 06 46872949